Steg-för-steg guide: Allt du behöver veta inför poolbygget

Steg-för-steg guide: Allt du behöver veta inför poolbygget

pink inflatable flamingo and green inflatable ring

Att bygga en egen pool i trädgården är för många en dröm som förverkligas. En pool ökar livskvaliteten, ger avkoppling och umgängesyta under sommarhalvåret. Men att bygga en pool är inget man bara gör över en helg. Det krävs noggrann planering, budgetering och byggarbete. Här är en steg-för-steg guide med allt du behöver veta inför ditt poolbygge.

Först och främst måste du ta ställning till vilken typ av pool som passar bäst för dig och din tomt. Ska det vara en ovan- eller nedsänkt pool? Vilken storlek och form önskar du? Ska den byggas i betong, plast eller stål? Dessa val påverkar både kostnad och installationsprocess. Diskutera gärna med en poolspecialist för att få hjälp att hitta rätt lösning. Det är oftast smidigare att ta hjälp av en firma som löser helheten när det kommer till att bygga en pool. De hjälper till med vad som är lämpligt, planering och installation. Ta hjälp med att bygga pool i Malmö!

När du bestämt dig för pooltyp är nästa steg att se över lokala byggbestämmelser och inhämta nödvändiga tillstånd. I många kommuner krävs bygglov för att gräva ner eller uppföra en pool. Kontrollera vilka regler som gäller för placering, säkerhet och eventuellt staket- eller tak. Det kan också finnas krav på ventilation, dränering och elinstallationer som du behöver uppfylla.

Därefter är det dags att ta fram en detaljerad budget. En pool är en stor investering, så du behöver ha koll på samtliga kostnader. Räkna in material som betong, armering och poolfolie, liksom utrustning som pump, filter och reningssystem. Glöm inte heller installation, markarbeten, schaktning och eventuell anslutning till VA-system. Det är också klokt att bygga in en marginal i budgeten för oförutsedda utgifter.

När du har koll på budget och tillstånd kan själva bygget äntligen ta fart. Beroende på pooltyp varierar processen, men som tumregel gäller att först gräva ur gropen, sedan gjuta bottenplattan och därefter montera själva poolen. För en ovanpoolsmodell handlar det istället om att sätta upp stomme och foliera insidan. Oavsett metod är det viktigt att noga följa tillverkarens anvisningar.

Under byggtiden är det viktigt att hålla god kontakt med alla inblandade hantverkare. Se till att de håller tidsplanen och utför arbetet varsamt för att undvika skador. Gå också igenom vad som ingår i garantierna för de olika materialen och utrustningen.

När poolen väl är på plats återstår sista steget – att färdigställa och ansluta alla tekniska system. Det innefattar installation av pump, filter, rening, belysning och uppvärmning. Slutligen fyller du poolen med vatten och kontrollerar att allting fungerar felfritt innan du kan inviga din alldeles egna privata pool.

Att bygga en pool är en stor investering, men med rätt planering och genomförande blir resultatet fantastiskt. Snart blir din drömpool till verklighet!